Skip to main content

Biblioteca CRAI Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili

Prepay

El CRAI Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili és un centre actiu de recursos d'informació científica, tècnica i cultural que dóna suport i contribueix, amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia, a la millora contínua de l'aprenentatge, la recerca i la formació continuada i, en darrer terme, a la formació integral de la persona.

EL PDI de la Facultat d'Infermeria del Campus Catalunya de la URV pot publicar a les revistes de BioMed Central, Chemistry Central and SpringerOpen sense cap càrrec per processament d'articles. El pagament de les despeses per processament d'articles està a càrrec de l'àrea d'Infermeria del CRAI Biblioteca del Campus Catalunya.

Research staff and students at Member-Area d'Infermeria del CRAI Biblioteca Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili:

Do you realize that you can now publish in journals published by BioMed Central and SpringerOpen without directly paying any article-processing charges? Payment of your article-processing charges is covered by Member-Area d'Infermeria del CRAI Biblioteca Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili's Prepay Membership.

Please contact Cristina Basora cristina.basora@urv.cat before submitting your article for further details.

Find the right journal

Looking for a suitable journal?

Our portfolio of journals spans all areas of science, technology, medicine, the humanities and social sciences.

View our journals

Have a manuscript ready?

Read our submission guide for information on preparing your manuscript and finding the right journal

Journal Selector